Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kto pełni wolę Ojca jest w rodzinie Jezusa

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».
(Mt 12, 46-50)

Jezus przypomina nam dzisiaj, że aby być w bliskiej relacji z Nim trzeba wypełniać wolę Ojca. Nie zawsze jest to łatwe, bo często wybieramy to co dla nas wygodne. Jezus nie odrzuca swoich krewnych, bo wciąż przypominał o szacunku do rodziców. Jednak najważniejsze jest bycie we wspólnocie ludzi wierzących, którzy połączeni są więzami duchowymi , silniejszymi od więzów krwi. Do wspólnoty Jezusa należą wszyscy ludzie, którzy wypełniają wolę Bożą w swoim życiu. Czy ja w swoim życiu zawsze na pierwszym miejscu stawiam wolę Bożą i ją wypełniam?