Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kto pełni wolę Ojca wejdzie do Królestwa Niebieskiego

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».
(Mt 7, 21. 24-27)

Jezus dzisiaj mówi do nas o tym kto wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tylko człowiek, który wypełnia wolę Ojca w swoim życiu osiągnie zbawienie. Tę wolę Ojca trzeba rozeznawać każdego dnia modląc się, czytając i rozważając słowo Boże.To wszystko pozwala odczytać wolę Bożą i iść przez życie wypełniając ją. Od tego na czym położę funfament mojego życia zależy jego jakość. Jezus napomina nas abyśmy nie budowali na tym co jest niestałe, co łatwo może runąć. Na czym dzisiaj opieram swoje życie? Czy jest w nim miejsce na żywą relację z Bogiem? Czy rozeznaje wolę Bożą i ja wypełniam w swoim życiowym powołaniu?