Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kto prosi, otrzymuje

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków ».
(Mt 7, 7-12)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.” To powinno stać się zasadą naszego postępowania w relacjach z innymi. Miarą jaką powinniśmy mierzyć drugiego człowieka to miara naszego serca. Za prośbą w naszej modlitwie musi być żywa wiara. Modlitwę wypowiadamy całym naszym życiem, naszym sercem. Prośmy dzisiaj Pana abyśmy napełnieni Jego miłością czynili dobro wokół siebie.