Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kto wypełnia Prawo Boże ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».
(Mt 5, 17-19)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina, że Prawo jest niezmienne i wiecznie aktualne, gdyż pochodzi od Boga. Jezus nigdy nie zamierzał znieść praw objawionych w Starym Testamencie, ale je wypełnić. Jezus przyszedł wypełnić, czyli zrealizować Bożą wolę zawartą w przykazaniach. Jezus stawia i nam dzisiaj wymagania abyśmy mieli właściwą postawę duchową, która ma się wyrażać w posłuszeństwie woli Bożej wyrażonej w Piśmie Świętym.