Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jezus – Słowo

Jezus Słowo podczas adoracji Najświętszego Sakramentu udzielił mi upomnienia, abym nie była niecierpliwa wobec moich najbliższych, ich pobożności, wiary, zaangażowania, przełamywania siebie. Jezus powiedział, że On jest cierpliwy i ja także powinnam. Chwała Panu!

Natalia