Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pismo Święte

Kurs Emaus uświadomił mi, że w moim życiu jest wiele dobra, za które powinnam stale dziękować. Jednym z takich dóbr jest Pismo Święte, w którym mogę odnaleźć ukojenie serca i dusz, które odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Poznawanie Słowa Bożego to nasze BOGACTWO. Czuję, że dzięki kursowi Emaus stabilnym krokiem idę z Emaus do Jerozolimy i będę świadczyć o Zmartwychwstałym Panu.

Mimo tego, że w życiu pojawiają się różne niepokoje, to wiem, że „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Słowo, które otrzymałam, trafiło prosto do mojego serca. Będę z nim szła przez życie (Jr 29, 11).

Joanna