Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Maryja jest wzorem posłuszeństwa Bogu

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1, 26-38)

Maryja zgodziła się przyjąć wolę Bożą i wszystko co wiązało się z tą decyzją.To była trudna decyzja, bo mogło po ludzku wszystko się źle dla Niej skończyć. Jednak dla Maryji ważniejsze od swojego życia było przyjąć to do czego Bóg ją powołał. Dzisiaj nam również nie łatwo jest powiedzieć Bogu “tak”, bo to wiele kosztuje. Można zostać wyśmianym, znieslawionym, a nawet być prześladowanym. Jednak to wszystko jest warte tego co w zamian Bóg daje człowiekowi.Prawdziwy pokój serca i radość z przebywania z Bogiem, jest warte poświęcenia swojego życia dla Niego. Czy dzisiaj mam odwagę bezwarunkowo powiedzieć “Fiat” Bogu i wypełnić wszystko co jest wolą Bożą w moim życiu?