Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Światło świata

“Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38).

Jezus, posyłając swoich uczniów, udzielił im władzy poruszania się w Jego autorytecie. Przez chrzest zostajesz włączony do wspólnoty Kościoła. Karmisz się Eucharystią i w imię Jezusa otrzymujesz odpuszczenie grzechów. Jeżeli wątpisz w moc Bożej łaski, widząc słabość pasterzy Kościoła – módl się za nich!