Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».(Łk 6, 27-38)

Miłować nieprzyjaciół to warunek konieczny aby być prawdziwym uczniem Jezusa. Dzisiaj stając w prawdzie muszę ze wstydem przyznać, że często osądzam ludzi bez miłości, bez współczucia, miłosierdzia. Jestem często jak faryzeusz, który się modlił na pokaz żeby się ludziom przypodobać. Jezus jednak mnie kocha takiego jakim jestem i ta Jego miłość do mnie grzesznika wciąż przypomina mi, że jestem dzieckiem Bożym, które jest powołane do kochania wszystkich bezwarunkowo. Tak jak Bóg mnie kocha do końca, bo oddał życie swojego Syna za mnie, tak i ja powinienem kochać ludzi i oddawać każdego dnia siebie innym ludziom, zwłaszcza tym z którymi ciężko żyć w zgodzie.Dziękuję Ci dzisiaj Jezu za Twoją miłość, za to, że oddałeś życie za mnie . Dziękuję Ci również za to, że uczysz mnie miłości do wszystkich ludzi, których spotykam każdego dnia.