Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Moc Jezusa jest obecna w Jego Słowie

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
(Mk 1, 32-39)

Jezus po wieczorze kiedy uzdrowił wielu chorych i opętanych idzie na pustynię gdzie modląc się dziękuje Ojcu za te wszystkie dzieła, które dokonuje w Jego imieniu. Napełnia się również Duchem Świętym aby mieć siłę i moc by iść dalej głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Każdy z nas potrzebuję wyjść na taką pustynię duchową gdzie w samotności i ciszy może napełniać się miłością i mocą Bożą tak bardzo potrzebną do głoszenia Ewangelii. Czy mam czas w zgiełku dnia na chwilę samotności aby na modlitwie dziękować Bogu za dzieła, których dokonuje w moim życiu? Czy napełniam się codziennie mocą Bożą poprzez czytanie i rozważanie Słowa Bożego?

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone