Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Narodzić się ponownie z Ducha Świętego

Jezus powiedział do Nikodema:«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».
(J 3, 7b-15)

Nikodem pyta Jezusa o sposób powtórnego narodzenia się, narodzenia z Ducha Świętego. Nikodem jest nauczycielem religijnym mającym znaczenie w Izraelu. Jezus odpowiada na jego pytania dokładnie i jednoznacznie, bez przypowieści. Nikodem już zrozumiał, że nowe narodzenie nie jest powtórnym narodzeniem fizycznym, lecz narodzeniem z wiary, duchowym. Duch Święty jak wiatr jest nieprzewidywalny i nie poddaje się ludzkiej władzy. Czego Nikodem nauczyciel religijny nie pojmuje? Nie rozumie, że Jezus jest równocześnie Bogiem. Z tego powodu lud izraelski nie wierzy Jezusowi, przyjmuje od Niego to, co ziemskie, uzdrowienia i dobrą naukę, a nie przyjmuje zbawienia, nie przyjmuje do wiadomości, że teraz Bóg rozpoczął dzieło zbawcze przez swojego Syna. Jezus objawia mądrość Boga, a przeciwnicy Jezusa opierają się na mądrości ziemskiej. Jezus jest jedynym źródłem wiedzy na temat nieba, bo nikt nie wstąpił do nieba: wierzący w Jezusa ujrzą Syna Człowieczego zasiadającego w niebie na tronie Bożym. Bóg objawił się przez swojego Syna pełniej, niż przez całą historię Izraela. Jezus jest jedyną osobą w historii, która w pełni może objawić ludziom Boga i pojednać z Nim świat. Ratunek pochodzący z wywyższenia Jezusa na krzyżu będzie większy niż z wywyższenia węża miedzianego na pustyni. Nikodem może wybrać Jezusa jako jedynego Zbawiciela i Pana. Musi wybrać czy pozostanie wierny ograniczonemu poznaniu Boga w historii Izraela, czy pójdzie za pełnym objawieniem Boga, które jest w Synu Bożym. Czy zadowoli go zbawienie oferowane przez nauczycieli religijnych, czy uzna, że potrzebuje zbawienia darowanego mu przez Jezusa Chrystusa?