Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nawróć się do Pana całym sercem

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblókł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje:«Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory. Niech żarliwie wołają do Boga! Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, i nie zginiemy?»Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał Jej.
(Jon 3, 5-10)

Dzisiaj podobnie jak mieszkańcy Niniwy potrzebujemy głębokiego nawrócenia do Boga. Wielki post to taki szczególny czas gdzie możemy się głębiej przyjrzeć swojemu życiu. Tylko w świetle męki i zmartwychwstania Chrystusa możemy w prawdzie spojrzeć na swoje życie.Prośmy więc Ducha Świętego, żeby pokazał nam tę prawdę o nas samych i otworzył nasze serca na przyjęcie uzdrowienia naszej duszy z grzechów przez łaskę naszego Pana, Jezusa Chrystusa.