Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nawróć się do Pana całym sercem

Tak mówi Pan:
«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą.(Jl 2, 12-13)

Panie dzisiaj jest pierwszy dzień wielkiego postu. Pewnie wielu z nas podejmuje wyrzeczenia wielkopostne. Można zrezygnować z wielu rzeczy np. słodyczy, telewizji i internetu. Ja pragnę by ten czas był prawdziwym oczyszczeniem mego serca poprzez łzy, spowiedź szczerą, uczestnictwo w drodze krzyżowej i gorzkich żalach. Jednak przede wszystkim jak w dzisiejszym czytaniu pragnę na nowo nawrócić się do Ciebie Panie całym sercem. Ty wiesz Boże, że Cię kocham, a mimo to wciąż Cię mocno ranie swoimi grzechami. Jezu pomóż mi przeżyć ten czas postu tak abym na jego końcu moje serce zostało oczyszczone i żebym razem z Tobą zmartwychwstał do nowego życia.