Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
(Łk 11, 1-4)

Jezus na prośbę uczniów uczy ich modlitwy do Ojca, którą i my sami znamy na pamięć. To krótka modlitwa, a jakże bardzo treściwa. Zawiera w sobie uwielbienie, prośby o chleb powszedni, o przebaczenie. Mnie najbardziej porusza fragment: “niech przyjdzie Twoje królestwo! ” To prośba o to żeby już tu na ziemi to królestwo Boże było obecne w moim sercu, a przez to w życiu moich bliskich. Ja jednak często zamiast przyjmować Królestwo Boże i Je ogłaszać, to odrzucam tę łaskę bycia w Królestwie Bożym poprzez grzeszne życie. Proszę Cię Jezu o to abyś przebaczył mi grzechy i żebym modląc się modlitwą ” Ojcze Nasz”, nie zamykał serca na to wszystko czym Bóg Ojciec mnie obdarza.