Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nie lękaj się,bo Bóg jest z Tobą

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami».
(Mt 1, 18-23)

Maryja i Józef przyjęli z wiarą Jezusa do swojego życia, a przez to do życia każdego z nas. Wypełnili do końca wolę Bożą mimo różnych obaw. My również powinniśmy na pierwszym miejscu stawiać wolę Bożą w naszych życiowych wyborach. Prośmy dzisiaj Jezusa aby umocnił naszą wiarę i nadzieję abyśmy tak jak Józef i Maryja, dzięki łasce Bożej ,wypełnili do końca to do czego Bóg nas powołuje. Módlmy się słowami Jezusa : «Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie».