Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nie musisz dokładać swoich “ofiar”

“Bóg bogaty w miłosierdzie przez wielka swa miłość, jaka nas umiłował i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – laska bowiem jesteście zbawieni.”( Ef 2,4-5).

Jezus już wszystko zrobił, abyś mógł żyć w wolności dziecka Bożego. Jego ofiara na krzyżu jest wystarczająca, nie musisz dokładać swoich “ofiar”, aby zasłużyć na Jego miłość. Pozwól Bogu się kochać! Uwierz, ze masz w Chrystusie ocalenie, uzdrowienie, uwolnienie.