Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nie ukrywaj się przed Panem

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.
(Rdz 3, 9-10)

My czynimy podobnie kiedy grzeszymy, a potem próbujemy ukryć to przed Panem i często też usprawiedliwiamy swoje grzechy. To jednak i tak nic nie da, a tylko pogłębia nasze poczucie winy. Lepiej od razu zwrócić oczy ku Bogu i prosić Go o wybaczenie, bo On jako miłosierny i kochający Ojciec wszystko nam przebaczy. Ten, który swojego syna umiłowanego oddał na ofiarę za nasze grzechy wciąż nas szuka gdy się pogubimy, żeby nas oczyścić z błota grzechu, przytulić nas mocno i pocieszyć.