Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Niepokój w sercu powinien kierować nas ku nawróceniu

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.
(Łk 9, 7-9)

Herod żył z żoną swego brata i odpowiadał za śmierć Jana Chrzciciela. To wszystko mocno obciążało jego sumienie i wieść o czynach Jezusa wzbudziła w nim strach. Tak jest z każdym człowiekiem, który prowadzi grzeszne życie i nie chce się zmienić. Nawet Jezus, który jest dawcą pokoju, wzbudza niepokój w sercu takiego człowieka jak Herod. Jednak dla nas chrześcijan niepokój spowodowany grzechami powinien prowadzić nas do nawrócenia. Jezus nikogo nie potępia i nawet Herod mógł być pewien odpuszczenia grzechów gdyby zwrócił się do Jezusa i postanowił zmienić życie. Dzisiaj Jezu wyznając, że jestem grzesznikiem oddaje Ci cały swój niepokój i proszę Cię abyś uzdrowił moje serce i przywrócił mi radość życia.