Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nowe perspektywy

Potem wszedł na goreć i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. (Mk 3, 13)

Za Jezusem szło wielu ale On powołał tych, których chciał, a oni odpowiedzieli. Przyjście do Jezusa to wejście na górę. Mimo trudności i naszych słabości. Ale gdy ją zdobędziesz, otwierają się przed tobą nowe perspektywy. Czy jesteś gotów iść w górę za Jezusem, do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.