Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nowe Życie

Podstawowa ewangelizacja
Celem laboratorium wiary Nowe Życie jest doświadczenie zbawienia Bożego przez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym i nowe wylanie Ducha Świętego, który sprawia, że rodzimy się na nowo, aby żyć jak dzieci Boże i dziedzice Jego Królestwa we wspólnocie Kościoła (źródło: nowaewangelizacja.eu).

Leave a comment