Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak troszczysz się o życie po śmierci?

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości” (Łk 16,8))

Cale życie zabiegamy o lepsze jutro. Planujemy przyszłe wakacje, święta, gromadzimy fundusze na emeryturę. Jesteśmy w tym bardzo zaradni. A czy z taka sama gorliwością, energia i twórczym zapałem podchodzisz do życia po śmierci? A może czekasz na “zmiłowanie Pańskie”? “O jedno zabiegam i proszę, abym mogli zawsze przebywać w domu Pana” (Ps 27,4)