Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

O jaki pokarm zabiegasz?

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy” (J 6,27)

Jezus ukochał nas, swoich braci i siostry, Miłością wiekuista, ofiarował sam siebie za nas i w cudowny sposób czyni to nadal. Nie meczy się naszymi brakami, pytaniami, lecz zawsze czeka. “Na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6,29)