Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Odkryj na nowo Jego obecność

Mój dom będzie domem modlitwy”(Łk 19,46)

Czym dla ciebie jest kościół? Jednym z wielu miejsc kultu religii, miejscem, gdzie powinienem się pojawić od czasu do czasu, aby “odhaczyć” swoja obecność? Pomysł, że to miejsce przebywania Boga, którego “niebo i niebiosa najwyższe nie mogą objąć” (1Krl 8,27), “świątynia pełna chwały Pańskiej “(Ez 43,5). Wiec idź i odkryj na nowo Jego obecność. Spotkaj się z żywym Bogiem i słuchaj Go z zachwytem.