Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ojciec Twój, Który Widzi W Ukryciu, Odda Tobie

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».
(Mt 6, 1-6. 16-18)

Jezus dzisiaj mówi nam żebyśmy nie robili niczego na pokaz po to żeby tylko ludziom się przypodobać. To co czynimy dobrego powinniśmy czynić z myślą, że Bóg to wszystko widzi i że On nam to wynagrodzi. Podobnie jest z modlitwą. Nie wystarczy się modlić godzinami i na zewnątrz okazywać pobożność. Nasza modlitwa powinna wypływać z czystych intencji serca i nawet jeśli nikt nie widzi jak się modlimy to mamy pewność, że Bóg wszystko widzi i słyszy. Jezus często modlił się w samotności i wszystko wykonywał z miłości do Ojca, nie dla poklasku. Bądźmy Jego naśladowcami, a wtedy na pewno otrzymamy nagrodę od Ojca, który wszystko widzi w ukryciu.