Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

On dał ci Swoją sprawiedliwość

“Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie” ( Łk 6, 23 ab). Kiedy Jezus umierał na krzyżu, nie skupiał się na cierpieniu i męce, ale cieszył się Tobą, bo widział jej skutek – że będziesz czysty i sprawiedliwy w oczach Ojca. On stal się twoim grzechem a dał ci w zamian Swoją Sprawiedliwość. Kiedy patrzysz na drugiego człowieka, nie zatrzymuj się na jego wadach, ale zobacz w nim ukochane dziecko Boże.