Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
(Mt 20,1-16)

Jezus opowiada dzisiaj tę przypowieść aby przypomnieć mi co w moim powołaniu życiowym jest najważniejsze. Czy jest to zapłata za moją pracę w winnicy Pana? Czy może sama radość z powołania i pracowania dla Jezusa? Na czym skupiam dzisiaj swój zwrok? Może na trudzie za który spodziewam się otrzymać sowitą zapłatę? Mój wzrok powinienem być skupiony na Jezusie, który mnie powołał do służby drugiemu człowiekowi. Jezu proszę Cię dzisiaj abym był tym robotnikiem, choćby ostatniej godziny, który gorliwie pracuje w Twojej winnicy. Otwórz moje serce abym nie skupiał wzroku na zapłacie za trud mojej pracy, ale radował się w Tobie, bo Ty jesteś dla mnie zawsze dobry i wynagradzasz mnie obficie każdego dnia swoją miłością i przebaczeniem grzechów.