Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oto Matka twoja

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
(J 19, 25-27)

Patrząc na krzyż i Jezusa dostrzegam duchowo Jego cierpienie, ale też przede wszystkim Jego miłość do mnie. Miłość silniejszą niż mój grzech i zdradę Jezusa, która każdego dnia dokonuje się w moim sercu poprzez zło które czynię.Dzisiaj patrząc na ukrzyżowanego Jezusa dostrzegam również Jego matkę, którą Jezus powierza opiece Jana. Maryja przez to stała się moją matką i najlepszą orędowniczką we wszystkich sprawach, które na modlitwie powierzam Jej wstawiennictwu.Proszę Cię dzisiaj Maryjo abyś wypraszała nam potrzebne łaski, o które prosimy Twojego Syna. Wstawiaj się za nami i naucz nas kochać Jezusa tak jak Ty Go kochasz.