Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Otwórz swoje serce na Jego wołanie

“Pójdźcie za Mną, a sprawie, że się staniecie rybakami ludzi”. (Mk 1,17)Jezus jest droga, prawda i życiem. Kto idzie za Nim, to nie zginie. Te obietnice zostawił każdemu bez wyjątku. Dla wierzących w Niego nie ma nic niemożliwego. Otwórz swoje serce na Jego wolanie. “W swoich dzieciach szukam podatności na Moje działanie. Strzeż dobrze tego daru, który zasiałem w twoim sercu. Pielęgnuj go światłem Mojej Obecności.” (S.Young” Jezus mówi do ciebie”)