Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pan pociesza i umacnia

Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.
On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.
(Iz 40, 28 -31)

Ile to razy już nie miałem siły do pracy, do wypełniania codziennych obowiązków, nawet do modlitwy? Na każdego z nas przychodzi kryzys, czyli taka słabość, która wydaje się nie do pokonania. W takich chwilach wołam do Pana aby mnie umocnił w tej słabości i żeby dał mi nowe siły by biec bez znużenia. Pan wysłuchuje mnie zawsze i po tych chwilach słabości napełniony Jego mądrością i siłą biegnę dalej, bym jak święty Paweł apostoł mógł kiedyś powiedzieć: “W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” .