Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pójdź za Mną

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”
On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
(Mt 9, 9-13)

Mateusz zostawił wszystko i poszedł za Jezusem na Jego słowa: „Pójdź za Mną”. Postanowił zmienić całe swoje życie, ale faryzeusze zamiast się cieszyć z tego, że Jezus nawraca grzeszników, to zarzucili Jezusowi łamanie prawa. Dla Jezusa najważniejsze jest miłosierdzie, a nie ofiara, którą często czynimy na pokaz żeby inni nas chwalili. Co dzisiaj w moim sercu potrzebuje uzdrowienia? Czy jestem gotów pójść za Jezusem by wypełnić swoje powołanie zgodnie z Jego wolą?