Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pójdź Za Mną!

Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».(J 1, 43-46)

Filip spotyka Jezusa i idzie za Nim. Od razu też dzieli się tą dobrą nowiną z Natanaelem. My również spotykając Jezusa powinniśmy odpowiedzieć na Jego zawołanie i się cieszyć ze spotkania z Panem. Możemy (i powinniśmy) też jak Filip zanieść tę dobrą nowinę innym ludziom. Czy ja jestem świadkiem, który spotykając Jezusa dzieli się z innymi radością ze spotkania z Panem, a może jeszcze nie odpowiedziałem na zawołanie Jezusa <<Pójdź za Mną!>>?