Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pójść za Jezusem

 Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
(Łk 14, 26-27)

Zasłuchani w słowa Jezusa dotyczące podążania za Nim odkrywamy, że jednym z warunków naśladowania Mistrza jest dźwiganie własnego krzyża. Jezus nie wyklucza nikogo. Raczej stwierdza prosty fakt: ten, kto nie wybiera radykalnie Mistrza, kto nie stawia Go na pierwszym miejscu, kto nie przedkłada Go ponad relacje rodzinne, jakiekolwiek dobra, czy wreszcie siebie samego, nie może być Jego uczniem. Dzisiaj zapytaj się samego siebie, czy chcesz pójść za Jezusem i być Jego uczniem?