Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poproś Ducha Świętego, aby otworzył twoje uszy

Wielu przybyło do Niego mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawda” (J 20,41)

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. To, co słyszymy, zależy od naszej relacji z Jezusem. Od bliskości z Nim. Jak blisko jesteś Jezusa? Bądź jak “Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa” (Lk 10,39) Poproś Ducha Świętego, aby otworzył twoje uszy, a serce przemienił w żyzna glebę.