Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poznać miłość Bożą

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą

(Ef 3, 17-19)

Tylko wiara i zaufanie Jezusowi sprawią, że On zamieszka w naszych sercach. Jezus jest czystą miłością i pragnie nas nią wypełniać obficie. Do tego potrzeba otworzyć serce na łaskę Bożą i pozwolić Jezusowi w nim zamieszkać.

Otwórz więc dzisiaj swoje serce i z dziecięcą ufnością pozwól się kochać Jezusowi.