Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poznacie ich po ich owocach

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».
(Mt 7, 15-20)

Jezus mówi dzisiaj o fałszywych prorokach, którzy wydają się być głosicielami Jego Ewangelii, a w rzeczywistości są wilkami w owczych skórach.Zawsze musimy być ostrożni w tym kogo słuchamy aby się nie pogubić . Po owocach poznajemy kto tak naprawdę jest tym prorokiem z Bożej owczarni. Jeśli ktoś nie jest posłuszny i wierny Ewangelii, to nie może wydać dobrego owocu. My sami też możemy głosić Ewangelię i przynosić dobre owoce tego głoszenia. Prośmy Jezusa o otwartość uszu, oczu i serca abyśmy umieli rozeznać co jest prawdą i sami głosili z miłością Ewangelię Chrystusa na chwalę Jego Królestwa.