Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pozwól Bogu się kochać

“Bóg nasz jest miłosierny, okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu, bo nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dal” (Dn 9,9-10)

Ojciec rozumie ludzka naturę i ułomności. Skażenie grzechem można uleczyć tylko Jego miłością. Tylko On potrafi kochać pomimo wszystko. Odpocznij. Przyjmij Miłość. Pozwól Bogu się kochać. “Gdzie jednak wzmogli się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się laska” (Rz 5,20)