Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pozwól się odnaleźć Jezusowi

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».
(Łk 15, 1-10)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi w przypowieściach o radości aniołów w niebie z nawrócenia grzeszników. Często gdy człowiek się mocno pogubi w życiu, to dopiero wtedy szuka pomocy w Chrystusie. To On jest tym dobrym pasterzem, który szuka nas kiedy się pogubimy na różnych drogach życia i cieszy się kiedy chcemy być owcami w Jego owczarni na zawsze. Jezu daj mi doświadczyć Twojej miłości i radości każdego dnia kiedy odnajdujesz mnie na drogach mego życia.