Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prawdziwą radość odnajdziesz tylko w Bogu

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.
(Łk 1, 46-47)

Maryja jest przykładem jak należy przyjąć wolę Bożą i radować się z wypełniania się jej w swoim życiu. Może doświadczasz dzisiaj wiele cierpienia i smutku. Pomyśl, że w tym wszystkim jest obecny Bóg, który Cię kocha i zabezpiecza Twój los abyś w tym trudzie odnalazł głęboki sens i pocieszenie, które tylko Bóg może Ci dać. On przemienia każdy smutek w radość i nadaje prawdziwy sens Twojemu życiu. Patrząc dzisiaj na rozradowaną Maryję pomyśl też jak wiele doznała smutku i cierpienia i jak do końca była wierna Bogu. Czy potrafisz rozeznać i przyjąć to co jest wolą Bożą? Czy zawsze się radujesz w sercu i uwielbiasz Boga za dobro, które nieustannie czyni w Twoim życiu? Czy jesteś wierny Bogu zawsze, nie tylko wtedy gdy wszystko się układa po Twojej myśli?