Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przebaczaj, a sam otrzymasz przebaczenie

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.(Mt 6, 14-15)

Dzisiaj często tak trudno nam przebaczać, zwłaszcza wtedy gdy jesteśmy zranieni przez najbliższych. Wybaczenie kosztuje wiele samozaparcia i sami od siebie nie zawsze potrafimy od razu przebaczyć. Prośmy więc dzisiaj Jezusa żeby pomógł nam w sercu przebaczyć tym wszystkim, którzy nas zranili, bo tylko wtedy sami otrzymamy łaskę przebaczenia od samego Boga.