Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przebaczaj, a sam otrzymasz przebaczenie

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.(Mt 6, 14-15)

Dzisiaj często tak trudno nam przebaczać, zwłaszcza wtedy gdy jesteśmy zranieni przez najbliższych. Wybaczenie kosztuje wiele samozaparcia i sami od siebie nie zawsze potrafimy od razu przebaczyć. Prośmy więc dzisiaj Jezusa żeby pomógł nam w sercu przebaczyć tym wszystkim, którzy nas zranili, bo tylko wtedy sami otrzymamy łaskę przebaczenia od samego Boga.

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone