Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przebaczaj i kochaj, a będziesz zbawiony

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».
(Mt 5, 20-26)

Jezus dzisiaj mówi do uczniów, żeby byli bardziej doskonali niż uczeni w Piśmie. Nas również Jezus zachęca do przestrzegania przykazań, ale też przede wszystkim do miłości bliźniego. Jeśli chcemy naprawdę być uczniami Jezusa to powinniśmy pojednać się z ludźmi, których w jakikolwiek sposób skrzywdziliśmy. Musimy też porzucić gniew i chęć zemsty za doznane krzywdy i miłością odpłacać za zło, które nam wyrządzili ludzie. Przebaczenie to warunek odpuszczenia naszych grzechów przez Boga. Na sądzie ostatecznym będziemy sądzeni z tego czy przebaczaliśmy w każdej sytuacji i czy okazywaliśmy wszystkim miłość.

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone