Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przebaczaj i kochaj, a będziesz zbawiony

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».
(Mt 5, 20-26)

Jezus dzisiaj mówi do uczniów, żeby byli bardziej doskonali niż uczeni w Piśmie. Nas również Jezus zachęca do przestrzegania przykazań, ale też przede wszystkim do miłości bliźniego. Jeśli chcemy naprawdę być uczniami Jezusa to powinniśmy pojednać się z ludźmi, których w jakikolwiek sposób skrzywdziliśmy. Musimy też porzucić gniew i chęć zemsty za doznane krzywdy i miłością odpłacać za zło, które nam wyrządzili ludzie. Przebaczenie to warunek odpuszczenia naszych grzechów przez Boga. Na sądzie ostatecznym będziemy sądzeni z tego czy przebaczaliśmy w każdej sytuacji i czy okazywaliśmy wszystkim miłość.