Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przebaczenie uzdrawia duszę

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.(Mt 18, 21-22)

Siedem razy przebaczyć, to przecież wiele razy. Jeżeli jeszcze dodać do tego okoliczność, że najbardziej miłosierni rabini mówili, że trzeba przebaczyć do trzech razy, to siedem jest większym miłosierdziem! “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22). Oj, to już bardzo duża liczba! Jednak nie o liczbę chodzi. Liczby mają tutaj znaczenie symboliczne. Przebaczenie nie jest zapomnieniem, nie jest także zwykłym nieliczeniem czyjejś winy, ale wyborem miłości mimo cierpienia i pokusy odrzucenia czy nienawiści. Przebaczenie musi być uzdrowieniem, a nie jedynie zapomnieniem i w istocie odłożeniem lub zepchnięciem poczucia krzywdy. Musi zatem być odrzuceniem wszelkich pretensji i uraz.Nasze odkupienie dokonuje się darmo,otrzymujemy je jako gest czystej miłości Boga do nas, dzięki Jego przebaczeniu.