Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przebaczmy tym, którzy nas zranili

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».
(Mt 6, 7-15)

Modlitwa Pańska to modlitwa, którą każdy z nas zna na pamięć i odmawia ją codziennie. Najtrudniejszy fragment tej modlitwy dotyczy przebaczenia. Łatwo nam prosić Boga, dziękować Mu, ale przebaczać nie zawsze jest łatwo. Jezus dzisiaj mówi, że nasze przebaczenie jest warunkiem tego, że i Bóg nam przebaczy. Chowanie urazy w sercu i chęć zemsty zamykają nas na przyjęcie łaski przebaczenia. Podziękujmy dzisiaj na modlitwie Bogu za łaskę przebaczenia i prośmy o to żeby nas wciąż uzdalniał do przebaczenia naszym winowajcom.