Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przebity za nasze grzechy

Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53,5)

To Moje grzechy przybiły Jezusa do krzyża. To jest prawda, która każdy powinien odkryć i przyjąć. Bez tej prawdy nie można iść za Jezusem, który “stal się sprawca zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,9) Czy jesteś gotów na jej przyjęcie? Stan pod krzyżem i spójrz na Jego umęczone ciało, postaraj się wzruszyć swoje serce…