Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przyjdźcie do Mnie, aby mieć życie

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»(J 5, 39-47) 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że nie wystarczy znać Pismo Święte aby mieć w sobie życie wieczne, ale trzeba wierzyć Jego słowom, które dają prawdziwe życie. Dzisiaj jest tylu głosicieli różnych “prawd”, a jest tylko jedna prawda, Jezus Chrystus. To On jest słowem, które stało się ciałem i mieszka pośród nas. To Jezus oddał za nas życie na krzyżu i tylko w Nim mamy zbawienie. Nie ma piękniejszej prawdy niż ta, że za nas grzeszników sam Bóg oddał życie swego syna z miłości do nas. Nie zmarnujmy tej łaski i przyjmijmy Jezusa do naszego życia aby prawdziwie w Nim żyć.