Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przyjmujesz czystą Prawdę Ewangelii?

“Gdyby wam ktoś głosił Ewangelie rożna od tej, która od nas otrzymaliście niech będzie przeklęty” (Ga1,9)

Jeden jest Bóg i nic, co jest zmienione w Jego Słowie, nie może o Nim świadczyć. Albo przyjmujesz czysta Prawdę Ewangelii albo wierzysz w wyobrażenia o Bogu. “Oświadczam wam bracia, ze głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ja Jezus Chrystus” (Ga1,11-12)