Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rozważając Słowo Boże odkrywamy prawdę

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”.Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».
(Mk 12, 18-27)

Saduceusze nie przychodzą do Jezusa aby się Go radzić w sprawach życia pozagrobowego. Oni nie wierzyli w zmartwychwstanie i chcieli tylko udowodnić Mu swoje racje. Jezus im mówi „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” Jezus uświadamia im, a także i nam, że wiele błędów w naszym myśleniu i postępowaniu wynika z nieznajomości Słowa Bożego. Czy ja mogę dzisiaj powiedzieć, że rozmawiam na modlitwie z Jezusem i szukam rozwiązania swoich wątpliwości w Piśmie Świętym? A może przychodze do Jezusa tak jak Saduceusze aby Jezus tylko potwierdził moje, często błędne myślenie?