Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skąd czerpiesz siłę do życia?

“On jest jak drzewo zasadzone nad płynąca woda, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko co czyni, jest udane”. (Ps 1,3)

Drzewo to obraz człowieka, który pomimo upływu czasu, jest do wszystkich warunków zaprawiony. A wszystko to za sprawa życiodajnej wody, która cały czas jest w ruchu, nie ulega zastaniu, przynosi nowość i świeżość. Przepełniony wdzięcznością, wciąż pełen życia nie więdnie, lecz wydaje dobre owoce…