Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Słowo Boże jest naszym sędzią

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».
(J 12, 44-50)

Dzisiaj Jezus rozświetla swoją żywą obecnością moje życie. Kiedyś jednak tak nie było i szukałem po swojemu szczęścia w życiu. Błądziłem w ciemności swoich grzechów i nie umiałem odnaleźć drogi do Boga. Na szczęście Jezus wybiegł mi na przód ze swoim miłosierdziem i pozwolił mi się odnaleźć. Dzisiaj wiem, że czytając Pismo Święte i rozważając Słowa Jezusa nie błądzę w ciemności. To Słowo kiedyś mnie osądzi i mam nadzieję w Jezusie, że przyjmując Jego Słowo do serca i żyjąc nim, będę na końcu życia zbawiony. A czy Ty bracie i siostro przyjmujesz dzisiaj z wiarą Słowa Jezusa i żyjesz nimi na co dzień?