Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Słowo Boże jest ziarnem

Mówił więc: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».

(Łk 13, 18-19)

Słowo Boże jest jak małe ziarenko, które zasiane w naszych sercach może wyrosnąć na wielkie drzewo . Poproś dzisiaj Jezusa, żeby słowo Boże, które czytasz i rozważasz wzrastało i przyniosło obfite owoce w Twoim życiu.