Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Słowo Boże

Od zawsze wiedziałam, że Słowo Boże jest cenne, ważne. Dzięki kursowi Emaus zrozumiałam, że Słowo może być miodem na gorycz, rozczarowanie mojego serca. Kurs zasiał we mnie ziarenko, które zamierzam pielęgnować, czytając Słowo Boże. Jestem wdzięczna każdemu głoszącemu za wygłoszoną konferencję. Każda dotknęła moje serce.

Po kursie czuję się silniejsza, pełna nadziei na lepsze jutro, bo wiem, że zawsze mogę się oprzeć na JEZUSIE SŁOWO, z Nim kroczyć, a On będzie mi lampą, miodem, wodą, pokarmem i światłem, które wskaże mi drogę.